Ducati Monster 1100 2009 Projekt


Målsättning att se vad olika steg av åtgärder gör på en hoj som Ducatis monster 1100 samt att kunna ge bra förslag på trimnings grad. Motorcykeln är en Ducati Monster 1100 med 1300mil på mätaren.Första uppdraget var att se vad man åstadkommer med att bara justera Insprutning och tändning. Började med att bromsa den som den var för att få en referens kurva i bromsbänken. Sedan optimerades bränsle och tänd mapparna för att se vad en Monster 1100 ger original.Nästa steg blev att testa den kanske vanligaste modden på en Ducati monster 1100. Ducatis performance slip-on med till hörande ECU och luftfilter för att jämföra med standard avgas system. För att få en rättvis jämförelse mappades även Ducati Performance kittet för att ge en relevant jämförelse då kittet levereras med en generell mappning.Resultat efter mappning Ducati performance kitJämförelse Ducati performance kit och original system ej mappade

Termignoni slip-on jämfört med original ljudämpare med optimerad ECUSom tredje steg valde vi att testa Arrow exhaust som ett alternativt slip-on system till Termignoni för att se om skillnaderna var av betydelse. Båda avgas system testades med öppna luft filter och optimerad ECU för rättvisa värden. Ur ett effekt perspektiv kom vi fram till att det inte är någon avsevärd skillnad på de slip-on som vi testade. Det som däremot var lite överraskande var att det krävdes väldigt stora skillnader i mappningen både på tändning sidan och bränslet för att optimera varje slip-on rör.Steg fem var att testa vad ett MWRs filter kit samt power up kit gör. Detta testades med Arrow Slip-on samt med Arrow helsystem. Även dessa tester utfördes med optimerad mapp för ändamålet. Filter kittet tappade vridmoment på låga varv men detta korrigerades med att monter grenrör från Arrow. Arrows grenrör är gjorda så att de går att använda på alla slip on som passar på original grenröretVanligt eftermarknads filter motsvarar Ducati performance jämfört med MWR filter kitArrows grenrör monterat återger det tappade vridet i botten och lite till.Nu var det dags att plocka av toppar och cylindrar för översyn och portning. Kolvarna teflonbehandlades och cylindrarna honades samt att nya kolvringar monterades.
Teflon behandlade kolvar gör att kolvspelet minskar utan att friktonen ökar. Teflonbeläggningen är en special typ som innehåller silver för ökad värmeavledning
Topparna fick en steg två portning med epoxi och svetsning av avgaskanalerna även 1mm större ventiler monterades
Cylindrar och toppar återmonterades med justerad klämspalt för att återfå STD kompression efter modifiering av förbrännings utrymme. Kamtimnigen justerades till önskade värden.
Så var det då dags att återgå till bromsbänken. Denna gång med Arrows hel system samt full MWR mod av luftburken och portade toppar och standard kamaxel. Efter dett monterades och timades ett Ducati performance kam kit resultatet blev en ökning av topp effekten men tappade för mycket vridmoment i botten för en gat hoj. Testade även att flytta kamaxeln för att kompensera vridmoments förlust men vridet var borta. Då Ducati Performance kamaxeln har utgått ur Ducatis sortiment och inte går att beställa så ville vi testa om det fans några vettiga alternativ. Ett sett Monster 1100 EVO kamaxlar införskaffades, mätes upp, monterades och timades efter egna teorier. En accepterad vridmoments förlust mot vinsten på toppeffekten med en jämn och fin kurva åstakoms med EVO kamarna. ECU´n optimerades både på tändnings och bränsle sidan. Man får inte glömma att den här Monstern är en gat hoj med Standard kompression . Slutsatsen är att DP kammen behöver mer kompression för att fungera optimalt och kanske lämpar sig bäst för ban körning.


Liten slutledning
Vilket slip-on och vilket filter man väljer är inte avgörande men man skall vara noga med att justera insprutningen till sin MC. Mest trimning för pengarna får man av portning toppar samt införskaffande av främre avgasröret om man har ett slip-on rör. Vill man gå vidare och skaffa en kamaxel skulle jag rekommendera EVO kammar för gata och DP kittet för bana eller om man har hög comp kolvar under förutsättningar att man hittar dem. Alla bromsningar utom referens bromsningen är gjorda med optimerad ECU detta för att försöka göra så rättvisa resultat som möjligt optimering av ECU´n är avgörande för hur resultatet blir av en motoroptimering. Målsätningen med det här projektet var inte att hitta maximal effekt utan att presentera ett alternativ till att göra en rolig motorcykel ännu roligare till en rimlig kostnad.Tre olika steg till bättre effekt och en Monstrigare MonsterLyckades att uppbringa ett Termignoni helsystem som monterades och mappades. Kanske inte en rättvis jämförelse då Termignoni systemet nästan är dubbelt så dyrt och inte går att beställa från Ducati.Kunde inte låta bli att uppdatera lite till kommande sommar 2014. Det har blivit monterat nya kolvar 102mm samt stålfoder i cylindrarna. Ducati Performance kamarna monterades och timades med tanke på vridmoment. På insugssidan blev det modifiering av spjällhusen med större spjäll samt mer öppningar i luftburken. Samma avgassytem används fortfarande har inte lyckats hitta något bättre ännu.Hem | Hitta oss | Verkstad | Bromsbänk | original ECU mappning | MoTec System | Spridar Service | Kamaxel analys | Teflon beläggning kolvar | Special Kolvar | Special Ventiler | Länkar | Prislista | EMAIL


Design by Erik Larsson