Flow Pro 1000


Vi utför allt från renovering till portning av topplock för mc och andra motorer ett bra kontrollverktyg är våran datoriserad flödesbänk där kontroll och analys av portade toppar sker. Bänken är utrustad med Audie Technology Flow Pro med möjligheten att kontrollera flödet på en specifik punkt i porten. Flödesbänken är inte det som avgör hur man portar en topp men den är ett bra kontrollverktyg när man portar topplock och för utveckling av topplocks portning. Flödesbänken hjälper till att leverera jämnare portnings resultat och bättre kvalitet vid portning av topplock. Att porta topplock betyder inte nödvändigtvis att man gör kanalen större. Det som avgör resultatet för en lyckad portning är kanalens storlek och utformning. Topplocks portning blid därför väldigt individuell beroende på applikation och användningsområde. Flödes testerna utförs vanligast vid 28" vatten pelare, bänken har dock kapasitet att dra de flesta topparna till 50" Vattenpelare om det behövs. Om du har en portad topp som du vill få flödestestad eller vill ha en topplocks portning utförd med flöddestestning så hjälper vi dig med det. I alla topplocks portningar som vi utför ingår även fräsning av ventilsäten med mira ventilsätesfräs. Rätt utformining på ventilsätes vinklarna är en viktig detalj vid portnings arbetet. Därför använder vi oss ofta av speial stål av egen design för att uppnå ett maximalt resultat.Buell/G2 Pro Stock Bike topplock i flödesbänkenVortex2 Suzuki Pro Stock Bike topplock i flödesbänken


Exempel på olika rapporter från flödesbänken

Flödes diagram
Jämförelse mellan avgas och insug
Flödes värden för en port


Harley-Davidson TwinCam 88 Toppar portade för gata

Flödes diagram TwinCam 88"
Race Portad topp till Ducati 1198

Flödes diagram Ducati 1098R små portar


Hem | Hitta oss | Verkstad | Bromsbänk | original ECU mappning | MoTec System | Spridar Service | Kamaxel analys | Teflon beläggning kolvar | Special Kolvar | Special Ventiler | Länkar | Prislista | EMAIL


Design by Erik Larsson